ស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន នឹងនាំមកនូវភាពយន្តជប៉ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាព ការលើកទឹកចិត្ត ទស្សនីយភាពរីករាយជាច្រើនមកកាន់មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនឆ្នាំ២០១៩។ដូច្នេះយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនស្ម័គ្រចិត្តដែលដាក់ចិត្ត តស៊ូរ ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ។ ចូលរួមរីករាយជាមួយពួកយើងតាមរយៈមុខងារដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមផ្នែកសំ​បុត្រកុន ក្រុមផ្នែកក្នុងសាលភាពយន្ត ក្រុមចែកចាយនិងផ្តល់ព័ត៌មាន លក្ខខណ្ឌចូលរួម បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ បេក្ខជនដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តភាពយន្តនឹងវប្បធម៌ជប៉ុន បេក្ខជនត្រូវមានភាពអំណត់ មានពេលវេលាចូលរួមការបញ្ចាំងភាពយន្ត បេក្ខជនដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ​ និងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ របៀបនៃការដាក់ពាក្យ ទាញយកពាក្យសុំនៅទីនេះ បំពេញ រួចដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន​ នៃមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបតិ្តការកម្ពុជា-ជប៉ុន(CJCC) ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ទីតាំងដែលត្រូវចុះធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 1 Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 2 Legend Cinema @TK Avenue ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃ ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 

Japan Film Festival 2019: Calling for Volunteer

The Japanese Film Festival will bring plenty of inspirable, enjoyable and popular Japanese films to Cambodia! We’re looking for passionate, commitment, hardworking volunteers. Be part of Japanese Film Festival (JFF) 2019 by joining this exciting event with us in following team: Ticketing Team Hall Coordination Team                                                          Publicity material distribution Team ELIGIBILITY Aged 18 years

STAFF RECRUITMENT(Application deadline: 18th October 2019)

The Japan Foundation Asia Center, Phnom Penh Liaison Office RECRUITMENT INFORMATION The Japan Foundation is Japan’s principal institution dedicated to carrying out comprehensive international cultural exchange programs throughout the world. The Asia Center, established within the Japan Foundation in April 2014, is a specialized unit with the goal to connect people, expand networks, and develop

職員募集要領(締切:2019 年10月18日)

国際交流基金アジアセンタープノンペン連絡事務所 職員募集のご案内 国際交流基金は、全世界を対象に総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関です。アジアセンターは、2014年4月に国際交流基金内に新設された特別ユニットで、アジアの中で、人と人とをつなげ、ネットワークを広げ、アジアの新しい文化をともにつくることを目指しています。 東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、音楽、演劇、映画やスポーツから日本語教育、学術まで、様々な分野で事業を実施しながら、アジアの人々の交流活動を応援していきます。プノンペン連絡事務所は、アジアセンターのカンボジア支部として、日本とカンボジアの交流を中心に、文化芸術交流、日本語教育支援等の分野でさまざまな活動を行っています。 1.勤務場所   国際交流基金アジアセンタープノンペン連絡事務所 (プノンペン) 2.募集人数 1名 3.雇用形態  有期雇用契約。契約時から2020年3月31日。  ただし、勤務成績が良好な場合、本契約を結び、その後1年ごとの延長の可能性あり。 4.契約開始時期及び期間  2019年10月中に勤務開始(相談可) 5.勤務日及び時間 (1)勤務日:週5日(月~金) (2)勤務時間:8時から17時(昼休憩1時間半) 6.主な業務内容 以下の分野の主管スタッフの補佐業務。ただし能力や習熟度に応じて、主体的に業務遂行を 依頼する可能性あり。 (1)日本語事業関連業務 (2)総務関連業務(IT、セキュリティ) (3)広報業務(SNS、ホームページ) (4)その他、所長の指示に基づき通訳・翻訳、調査・情報収集など 7.待遇  当事務所の規程による。 8.応募要件 (1)カンボジア語:母語もしくは同程度 (2)日本語:N2レベル同等以上(イベント等や事務交渉において通訳が可能なレベル) (3)英語:日常会話レベル (4)勤務経験:10年程度 (5)学歴:大学卒業以上 9.求める条件等 (1)コミュニケーション能力(明確に意図を伝える能力、積極的な情報共有、他者に耳を傾ける能力)を備えていること。 (2)常に新たな知識やスキルを身につける姿勢があること。 (3)必要に応じ、自分の専門外の業務や庶務・雑務も含めた幅広く、  且つ未経験の業務にも柔軟に対応できること。 (4)正確な事務処理能力を備えていること。  (WordやExcelによるファイル作成能力、計算処理能力が求められます。) (5)自己実現のためだけではなく、組織で働くことの意味を理解していること。 10.応募方法 (1)提出書類 ①応募用紙(日本語で作成) 1部 ②大学の卒業・成績証明書 1部 ③過去に日本語能力試験を受験したことがある場合には、「合否結果通知書」または 「認定書」の写し   1部 ④在職証明書(在職中の方のみ)、もしくは過去の勤務経験を証明する書類 (本人以外が作成したもの)1部 (2)提出方法及び提出先 ①郵送又は持参 (郵送の場合の宛先)    The Japan Foundation,

日本語学習教材:“JF生活日本語Can-do”について

国際交流基金は“JF生活日本語Can-do”という教材を開発しています。“JF生活日本語Can-do”は日本語を母語としない外国人が、例えば在留資格「特定技能」等で来日する場合、日本での生活場面で求められる基礎的な日本語コミュニケーション力の習得を目指しています。同教材は2020年3月末に国際交流基金ウェブページ上で公開予定となっております。 *“Can- do”とは? 国際交流基金が開発した同教材は課題を遂行する能力ごとに学習トピックを分類しているものです。より詳しくは以下のウェブページをご参照ください(現在日本語のみとなっております。英語版は2019年10月末公開予定です)。 https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/seikatsu.html シラバス及び教材のサンプルは以下のウェブページでご覧いただけます。 https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/kyozai.html

អំពីសម្ភារៈសិក្សាភាសាជប៉ុន “JF Can-do for Life in Japan”

ឥឡូវនេះ មូលនិធិជប៉ុន កំពុងអភិវឌ្ឍសម្ភារៈសិក្សាម៉្យាង អោយឈ្មោះថា “JF Can-do for Life in Japan”។ គោលដៅនេះ សំដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជំនាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសជប៉ុនទៅដល់ជនបរទេស ដូចជា ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន ក្នុងនាមជា ‘ពលករជំនាញ’។​ សម្ភារៈសម្រាប់ការអប់រំនេះ​ នឹងចាប់បើកនៅលើគេហទំព័រ របស់ មូលនិធិជប៉ុន នៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០។ *តើអ្វីជា “Can-do”? ជាសម្ភារៈសិក្សារអប់រំដែលអភិវឌ្ឍដោយ មូលនិធិជប៉ុន ដោយបែងចែក ប្រធានបទទៅតាមសម្ថភាព (Can-do)​ ដែលអាចរ៉ាប់រងការងារជាប្រចាំថ្ងៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពី “JF Can-do for Life in Japan”​ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រខាងក្រោម​ (ពេលនេះ តារាង មានត្រឹមតែភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស គ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នៅចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)។​ https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/seikatsu.html អ្នកក៏អាចស្វែងរកបន្ថែមនូវគំរូ ស្តីពីវគ្គសិក្សា និងសម្ភារៈសិក្សាក្នុងទំព័រខាងក្រោម។ https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/kyozai.html

日本の在留資格を取るための、新しい日本語試験が始まります

2019年4月、日本で働くことができる在留資格として「特定技能」という新たな資格ができました。 「特定技能」について https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html 「特定技能1号」に申請するためには、日本語試験と業種ごとの技能試験に合格している必要があります。「特定技能1号」申請につかえる日本語試験として、国際交流基金では、JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)を新たに実施することになりました。 ※「特定技能1号」申請には、日本語能力試験(JLPT)のN4以上もつかえます。すでにN4以上のレベルに合格している人は特定技能1号への申請のためには、JFT-Basicを受ける必要はありません。 1.JFT-Basicの特徴 ○日本国内での生活の場面で求められる、日本語のコミュニケーション能力をはかります。「特定技能1号」に求められる、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定します。 ○各国のテスト会場でコンピュータを使用して出題、解答します。テスト結果は受験後すぐにわかります。 ○テストは年6回実施予定。受験機会が多くあります。 ○テスト時間は60分、問題数は約60問。読解問題(「文字と語彙」、「会話と表現」、「読解」の3つのセクション)と聴解問題(「聴解」セッション)があります。解答は複数の選択肢からもっとも適切なものをひとつ選びます。 2.テスト実施予定 ○日程:2019年10月27日~30日 (次回は2020年1月の予定です。) ○会場:プノンペン市内(1か所) ○申込方法:2019年9月初旬にお知らせします。 ○申込開始予定日:2019年9月30日 ○受験料:USD22

New Japanese language test to be introduced for the acquisition of residence status in Japan

In April 2019, the new status of residence “Specified Skill Worker” was introduced to allow foreign nationals to work in Japan. About the “Specified Skill Worker” residence status https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/us/index.html To apply for “Specified Skill Worker (i)”, it is necessary to pass a Japanese language test and a skills exam. Hence, the Japan Foundation will be