JFT Basic New Schedule : November 2020

The schedule of JFT Basic (Japan Foundation Test for Basic Japanese) was updated. In Cambodia, the test is scheduled to be on 4th – 7th, 14th – 15th and 20th – 21st November. Detail is HERE.

ស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន នឹងនាំមកនូវភាពយន្តជប៉ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាព ការលើកទឹកចិត្ត ទស្សនីយភាពរីករាយជាច្រើនមកកាន់មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនឆ្នាំ២០១៩។ដូច្នេះយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនស្ម័គ្រចិត្តដែលដាក់ចិត្ត តស៊ូរ ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ។ ចូលរួមរីករាយជាមួយពួកយើងតាមរយៈមុខងារដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមផ្នែកសំ​បុត្រកុន ក្រុមផ្នែកក្នុងសាលភាពយន្ត ក្រុមចែកចាយនិងផ្តល់ព័ត៌មាន លក្ខខណ្ឌចូលរួម បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ បេក្ខជនដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តភាពយន្តនឹងវប្បធម៌ជប៉ុន បេក្ខជនត្រូវមានភាពអំណត់ មានពេលវេលាចូលរួមការបញ្ចាំងភាពយន្ត បេក្ខជនដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ​ និងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ របៀបនៃការដាក់ពាក្យ ទាញយកពាក្យសុំនៅទីនេះ បំពេញ រួចដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន​ នៃមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបតិ្តការកម្ពុជា-ជប៉ុន(CJCC) ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ទីតាំងដែលត្រូវចុះធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 1 Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 2 Legend Cinema @TK Avenue ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

Japan Film Festival 2019: Calling for Volunteer

The Japanese Film Festival will bring plenty of inspirable, enjoyable and popular Japanese films to Cambodia! We’re looking for passionate, commitment, hardworking volunteers. Be part of Japanese Film Festival (JFF) 2019 by joining this exciting event with us in following team: Ticketing Team Hall Coordination Team                                                          Publicity material distribution

STAFF RECRUITMENT(Application deadline: 18th October 2019)

The Japan Foundation Asia Center, Phnom Penh Liaison Office RECRUITMENT INFORMATION The Japan Foundation is Japan’s principal institution dedicated to carrying out comprehensive international cultural exchange programs throughout the world. The Asia Center, established within the Japan Foundation in April 2014, is a specialized unit with the goal to connect

職員募集要領(締切:2019 年10月18日)

国際交流基金は、全世界を対象に総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関です。アジアセンターは、2014年4月に国際交流基金内に新設された特別ユニットで、アジアの中で、人と人とをつなげ、ネットワークを広げ、アジアの新しい文化をともにつくることを目指しています。 東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、音楽、演劇、映画やスポーツから日本語教育、学術まで、様々な分野で事業を実施しながら、アジアの人々の交流活動を応援していきます。プノンペン連絡事務所は、アジアセンターのカンボジア支部として、日本とカンボジアの交流を中心に、文化芸術交流、日本語教育支援等の分野でさまざまな活動を行っています。

日本語学習教材:“JF生活日本語Can-do”について

国際交流基金は“JF生活日本語Can-do”という教材を開発しています。“JF生活日本語Can-do”は日本語を母語としない外国人が、例えば在留資格「特定技能」等で来日する場合、日本での生活場面で求められる基礎的な日本語コミュニケーション力の習得を目指しています。同教材は2020年3月末に国際交流基金ウェブページ上で公開予定となっております。 *“Can- do”とは? 国際交流基金が開発した同教材は課題を遂行する能力ごとに学習トピックを分類しているものです。より詳しくは以下のウェブページをご参照ください(現在日本語のみとなっております。英語版は2019年10月末公開予定です)。 https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/seikatsu.html シラバス及び教材のサンプルは以下のウェブページでご覧いただけます。 https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/kyozai.html

អំពីសម្ភារៈសិក្សាភាសាជប៉ុន “JF Can-do for Life in Japan”

ឥឡូវនេះ មូលនិធិជប៉ុន កំពុងអភិវឌ្ឍសម្ភារៈសិក្សាម៉្យាង អោយឈ្មោះថា “JF Can-do for Life in Japan”។ គោលដៅនេះ សំដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជំនាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសជប៉ុនទៅដល់ជនបរទេស ដូចជា ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន ក្នុងនាមជា ‘ពលករជំនាញ’។​ សម្ភារៈសម្រាប់ការអប់រំនេះ​ នឹងចាប់បើកនៅលើគេហទំព័រ របស់ មូលនិធិជប៉ុន នៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០។ *តើអ្វីជា “Can-do”? ជាសម្ភារៈសិក្សារអប់រំដែលអភិវឌ្ឍដោយ មូលនិធិជប៉ុន ដោយបែងចែក ប្រធានបទទៅតាមសម្ថភាព (Can-do)​ ដែលអាចរ៉ាប់រងការងារជាប្រចាំថ្ងៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពី “JF Can-do for Life in Japan”​ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រខាងក្រោម​ (ពេលនេះ តារាង មានត្រឹមតែភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស គ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នៅចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)។​ https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/seikatsu.html អ្នកក៏អាចស្វែងរកបន្ថែមនូវគំរូ ស្តីពីវគ្គសិក្សា