ស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន នឹងនាំមកនូវភាពយន្តជប៉ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាព ការលើកទឹកចិត្ត ទស្សនីយភាពរីករាយជាច្រើនមកកាន់មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនឆ្នាំ២០១៩។ដូច្នេះយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនស្ម័គ្រចិត្តដែលដាក់ចិត្ត តស៊ូរ ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ។ ចូលរួមរីករាយជាមួយពួកយើងតាមរយៈមុខងារដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមផ្នែកសំ​បុត្រកុន ក្រុមផ្នែកក្នុងសាលភាពយន្ត ក្រុមចែកចាយនិងផ្តល់ព័ត៌មាន លក្ខខណ្ឌចូលរួម បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ បេក្ខជនដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តភាពយន្តនឹងវប្បធម៌ជប៉ុន បេក្ខជនត្រូវមានភាពអំណត់ មានពេលវេលាចូលរួមការបញ្ចាំងភាពយន្ត បេក្ខជនដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ​ និងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ របៀបនៃការដាក់ពាក្យ ទាញយកពាក្យសុំនៅទីនេះ បំពេញ រួចដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន​ នៃមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបតិ្តការកម្ពុជា-ជប៉ុន(CJCC) ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ទីតាំងដែលត្រូវចុះធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 1 Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 2 Legend Cinema @TK Avenue ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

Japan Film Festival 2019: Calling for Volunteer

The Japanese Film Festival will bring plenty of inspirable, enjoyable and popular Japanese films to Cambodia! We’re looking for passionate, commitment, hardworking volunteers. Be part of Japanese Film Festival (JFF) 2019 by joining this exciting event with us in following team: Ticketing Team Hall Coordination Team                                                          Publicity material distribution

STAFF RECRUITMENT(Application deadline: 18th October 2019)

The Japan Foundation Asia Center, Phnom Penh Liaison Office RECRUITMENT INFORMATION The Japan Foundation is Japan’s principal institution dedicated to carrying out comprehensive international cultural exchange programs throughout the world. The Asia Center, established within the Japan Foundation in April 2014, is a specialized unit with the goal to connect

職員募集要領(締切:2019 年10月18日)

国際交流基金は、全世界を対象に総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関です。アジアセンターは、2014年4月に国際交流基金内に新設された特別ユニットで、アジアの中で、人と人とをつなげ、ネットワークを広げ、アジアの新しい文化をともにつくることを目指しています。 東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、音楽、演劇、映画やスポーツから日本語教育、学術まで、様々な分野で事業を実施しながら、アジアの人々の交流活動を応援していきます。プノンペン連絡事務所は、アジアセンターのカンボジア支部として、日本とカンボジアの交流を中心に、文化芸術交流、日本語教育支援等の分野でさまざまな活動を行っています。